กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ

กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบเป็นของผสมที่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปนกัน เนื่องจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ มีประโยชน์ในการใช้งานต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยกสารผสมออกจากกัน โดยอาศัยสมบัติที่ต่างกัน คือ มวลโมเลกุล ความหนาแน่น และจุดเดือด แต่จุดเดือดของสารแต่ละชนิดแตกต่างน้อย จึงต้องแยกสารออกด้วยวิธี การกลั่นลำดับส่วน (Fractional distillation) ดังภาพ

         จากภาพกระบวนการแยกปิโตรเลียมเริ่มจาก การใส่น้ำมันดิบเข้าไปในเตาเพื่อให้ความร้อน น้ำมันดิบจะระเหยขึ้นไปในหอกลั่นในสถานะก๊าซ หอกลั่นลำดับส่วนจะร้อนที่ส่วนล่างและเย็นสงที่ส่วนบน หมายความว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ่ที่มีจุดเดือดสูงจะกลั่นตัวเป็นของเหลวที่ด้านล่างของหอกลั่นที่อุณหภูมิสูงๆ ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเล็กจะอยู่ในสถานะก๊าซและลอยตัวสูงขึ้นสู่ชั้นบนหอกลั่น ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนจะควบแน่นที่ความสูงต่างกัน โดยส่วนยอดของหอกลั่นจะมีไฮโดรคาร์บอนที่มีจุดเดือดต่ำ ที่อุณหภูมิ 70 º C ไฮโดรคาร์บอนส่วนนี้จะไม่ควบแน่น และออกจากยอดของหอกลั่นในสถานะก๊าซ แต่อย่างไรก็ตามสารที่กลั่นได้ก็ไม่บริสุทธิ์ เพราะมีสารหลายชนิดมีการควบแน่นที่อุณหภูมิใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นลำดับส่วนจะได้สารดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตาราง แสดงสารสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้

จุดเดือด ( º C)

สถานะ

จำนวนอะตอมของคาร์บอน

ประโยชน์และการนำไปใช้

ก๊าซปิโตรเลียม

ต่ำกว่า 30

ก๊าซ

C 1 – C 4

ทำสารเคมี วัสดุสังเคราะห์ และเชื้อเพลิง
แนฟทาเบา

ต่ำกว่า 70

ของเหลว

C 5 – C 6

น้ำมันเบนซิน
แนฟทาหนัก

70 – 170

ของเหลว

C 6 – C 10

ทำสารเคมี น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด

170 – 250

ของเหลว

C 10 – C 14

เชื้อเพลิงเครื่องบิน และตะเกียง
น้ำมันดีเซล

250 – 340

ของเหลว

C 14 – C 19

เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
น้ำมันหล่อลื่น

340 – 500

ของเหลว

C 19 – C 35

น้ำมันหล่อลื่น
ไขพาราฟิน

340 – 500

ของแข็ง

C 19 – C 35

เทียนไข เครื่องสำอาง ยาขัดมัน และวัตถุดิบการผลิตผงซักฟอก
น้ำมันเตา

สูงกว่า 500

ของเหลว

มากกว่า C 35

เชื้อเพลิงเครื่องจักร
บิทูเมน

สูงกว่า 500

ของแข็ง

มากกว่า C 35

ทำยางมะตอย ทำวัสดุกันซึม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: